[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 33 Ôn tập

1. Tập đọc: Thỏ thua rùa (2)

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 33: Ôn tập

Thỏ nghĩ rùa sẽ thua. Nó la cà nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ ngủ.

Rùa tự nhủ: "Ta sẽ cố".

Giữa trưa, chị quạ "quà quạ": "A, thỏ thua rùa".

? Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện (hình trang 61 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 33: Ôn tập

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng