[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 31 Ua, ưa

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 31: Ua, ưa

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một con cua
  • Bức ảnh thứ hai là một con ngựa

2. Tiếng nào có âm ua? Tiếng nào có âm ưa?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 31: Ua, ưa

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm ua là:  rùa, chua, đũa
  • Tiếng có âm ưa là: dưa, dừa, sữa

3. Tập đọc: Thỏ thua rùa (1)

Bữa đó, thỏ ra bờ hồ. Xa xa có chú rùa. Thỏ đùa, rủ rùa thi đi bộ. Rùa chả sợ: "Thi thì thi!"

Thỏ nghĩ: "Cứ để rùa bò. Ta phi như gió. Sợ gì!".

? Ghép đúng: (hình trang 59 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 31: Ua, ưa

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng