[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 36 Am, ap

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 36: Am, ap

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình một quả cam
  • Bức ảnh thứ hai là một chiếc xe đạp

2. Đánh vần

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 36: Am, ap

3. Tiếng nào có vần am? Tiếng nào có vần ap?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 36: Am, ap

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm am là:  khám, trám, vạm
  • Tiếng có âm ap là: tháp, sạp, sáp

4. Tập đọc: Ve và gà (1)

Cả mùa hè, ve chỉ ham múa ca. Ngó chị gà đạp đạp, giũ giũ lúa, ve thỏ thẻ:

- Làm thì có gì thú vị nhỉ?

Gà đáp:

- Chị làm để có lúa cho lũ nhỏ.

Phỏng theo LA PHÔNG TEN (Minh Hòa kể)

? Thay hình ảnh bằng từ ngữ thích hợp và nói lại hai câu sau:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 36: Am, ap

Hướng dẫn:

Nói lại hai câu trên bằng từ ngữ như sau:

a. Ve chỉ ham múa ca

b. Chị gà làm để có lúa cho lũ nhỏ (lũ gà con)

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng