[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 37 Ăm, ăp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 37: Ăm, ăp

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình một bé gái đang chăm chỉ quét sân
  • Bức ảnh thứ hai là một chiếc cặp bằng da

2. Tìm tiếng có vần ăm, tiếng có vần ăp?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 37: Ăm, ăp

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm ăm là:  tằm, tắm, nằm
  • Tiếng có âm ăp là: thắp, bắp, gắp

3. Tập đọc: Ve và gà (2)

Mùa thu qua. Cỏ lá khô cả. Nhà ve chả có gì. Ve gặp gà, ngỏ ý:

- Chị... cho ve tí gì nhé?

Gà cho ve và thủ thỉ:

- Ve chăm múa và chăm làm nữa thì sẽ chả lo gì.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 37: Ăm, ăp

Phỏng theo LA PHÔNG TEN (Minh Hòa kể)

? Gà nói gì với ve? Ghép đúng (hình trang 69 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 37: Ăm, ăp

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng