[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 34 Chữ v, y

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 34: Chữ v, y

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một con ve
  • Bức ảnh thứ hai là một nhân viên y tá đang khám cho em nhỏ

2. Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình vẽ (hình trang 63 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 34: Chữ v, y

3. Tập đọc: Dì Tư

Dì Tư là y tá. Trưa qua, dì ra y tế xã. Khi về, dì ghé nhà Hà. Dì chỉ cho Hà vẽ. Hà vẽ lá, vẽ ve. Hà vẽ cả bé Lê.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 34: Chữ v, y

? Ghép đúng (hình trang 63 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 34: Chữ v, y

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng