[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 38 Kể chuyện chú thỏ thông minh

1. Nghe kể chuyện

Hướng dẫn:

Có một chú thỏ con đi đến bờ sông ăn cỏ. Lát sau, thỏ khát nước nên liền ra sông uống nước và bắt gặp một con cá sấu to xù đang nằm ở đó. Cá sấu nhìn thấy thỏ giả vờ nằm im và giả vờ ngủ. Thỏ tưởng cá sấu đã ngủ nên rõn rén, rón rén đi xuống mép nước. Bất ngờ, cá sấu vọt tới đớp thỏ. 

Trước khi nuốt con mồi, cá sấu chu mỏ lên hu! hu! để dọa thỏ cho vui. Thỏ ở trong miệng cá sấu sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố lấy lại bình tình để tìm kế thoát thân. 

Nó bèn bảo cá sấu: Anh kêu hu! hu thì chẳng có gì đáng sợ. Anh phải kêu ha! ha thì may ra mới dọa được tôi.

Nghe thỏ nói thế, con cá sấu ngu ngốc lập tức há miệng to ra kêu lớn ha! ha. Ngay lúc đó, lập tức từ trong miệng cá sấu nhảy vọt ra và chạy biến vào rừng. 

2. Trả lời câu hỏi:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài  38: Kể chuyện chú thỏ thông minh

Hướng dẫn:

1. Thỏ con đến bờ sông làm gì? Nó thấy cá sấu khi nào? - Thỏ con đến bờ sông để ăn cỏ. Nó thấy cá sấu khi xuống mép sông uống nước.

2. Vì sao thỏ nhìn thấy cá sấu mà vẫn đi xuống mép nước? Cá sấu bất ngờ làm gì? - Thỏ nhìn thấy cá sấu mà vẫn xuống mép nước vì nghĩ cá sấu đang ngủ. Cá sấu bất ngờ vọt tới đớp thỏ vào miệng.

3. Trước khi nuốt mồi, cá sấu làm gì để dọa thỏ? - Trước khi nuốt mồi, cá sâu kêu hu! hu để dọa thỏ.

4. Thỏ đã nghĩ ra mẹo gì để thoát thân? - Để thoát thân, thỏ đã bảo cá sấu kêu ha! ha may ra mới sợ chứ hu! hu chả đáng sợ gì cả.

5. Nghe lời thỏ, cá sấu đã làm gì? - Nghe lời thỏ, cá sấu há miệng to kêu ha! ha

6. Khi cá sấu kêu, thỏ con làm gì? - Khi cá sấu kêu, thỏ con từ trong miệng nhảy vọt ra vào chạy vào rừng

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng