[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 39 Ôn tập

1. Tập đọc: Cô bé chăm chỉ

Bé Chi chăm chỉ lắm. Bé đi khắp nhà. Khi thì bé mở vở của chị, ê a. Khi thì bé đi xe đạp. Khi thì bé khám cho chó Lu. Lu "gừ gừ" có vẻ thích thú lắm.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 39: Ôn tập

2. Tìm trong bài đọc

  • a. 1 tiếng có vần am
  • b. 1 tiếng có vần ap
  • c. 1 tiếng có vần ăm
  • d. 1 tiếng có vần ăp

Hướng dẫn:

  • a. Tiếng có vần am là: khám
  • b. Tiếng có vần ap là: đạp
  • c. Tiiếng có vần ăm là: chăm
  • d. Tiếng có vần ăp là: khắp

3. Tập chép:

Bé chăm chỉ, đi khắp nhà

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng