[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 54 ươm, ươp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 54: ươm, ươp

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chú bướm đang đậu trên nhành hoa
  • Bức ảnh thứ hai là những quả mướp.

2. Giúp thỏ đem cà rốt về hai nhà kho cho đúng

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 54: ươm, ươp

Hướng dẫn:

Quan sát những củ cà rốt, chúng ta chia như sau:

  • Nhà kho có vần ươm là: lượm, gươm, cườm
  • Nhà kho có vần ươp là: ướp, tướp

3. Tập đọc: Ủ ấm cho bà

Gió mùa về. Mẹ mua cho bà tấm nệm ấm, vì tấm nệm cũ có chỗ đã tướp ra.

Đêm đó, Mi nằm ôm bà ngủ. Bà thì thầm: "Bé Mi của bà ấm quá! Ấm như bếp lửa đỏ đượm".

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 54: ươm, ươp

Theo MAI THỊ MINH TUỆ

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 54: ươm, ươp

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng