[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 53 uôm

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 53: uôm

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh là một chiếc thuyền có hai cánh buồm đỏ.

2. Tiếng nào có vần uôm? Tiếng nào có vần um?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 53: uôm

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần uôm là: muỗm, nhuộm
  • Tiếng có vần um là: sum, um tùm

3. Tập đọc: Qụa và chó

Qụa đỗ ở mỏm đá, mỏ ngậm khổ mỡ to. Chó nghĩ kế cuỗm khổ mở. Nó giả vờ:

- A, ca sĩ quạ! Qụa mà ca thì mê li lắm.

Qụa há to mỏ:

- Qùa, quà...

Thế là ... "bộp", khổ mỡ của quạ đã nằm kề mõm chó. Chó tợp mỡ tha đi.

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 53: uôm

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng