[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 55 an, at

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 55: an, at

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc bàn
  • Bức ảnh thứ hai là một nhà hát lớn

2. Tiếng nào có vần an? Tiếng nào có vần at?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 55: an, at

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần an là: nhãn, hàn, màn, ngan
  • Tiếng có vần at là: bát, hạt.

3. Tập đọc: Giàn mướp

Giàn mướp nhà Hà vừa ra nụ đã thơm ngát. Lắm hôm, Hà vừa đếm nụ vừa khe khe hát cho giàn mướp nghe. Có cả đàn bướm về tụ họp. Có lẽ nhờ thế mà mùa hè năm đó, giàn mướp sớm ra quả.

? Những ý nào đúng?

  • a. Giàn mướp thơm ngát
  • b. Hà khẽ hát cho giàn mướp nghe
  • c. Năm đó, giàn mướp chậm ra quả.

Hướng dẫn:

Đọc bài viết, chúng ta thấy những ý đúng là:

  • a. Giàn mướp thơm ngát
  • b. Hà khẽ hát cho giàn mướp nghe
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng