[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 10 Chữ cái ê, l

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 10: Chữ cái ê, l

Hướng dẫn:

Quan sát bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Trong bức ảnh trên là hình quả lê.

2. Tiếng nào có âm ê? Tiếng nào có âm l?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 10: Chữ cái ê, l

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: con bê    Hình 2: quả khế    Hình 3: ngọn lửa

Hình 4: cây lúa    Hình 5: cá trê      Hình 6: thợ lặn

Như vậy:

  • Những tiếng có âm ê là: bê, khế, trê
  • Những tiếng có âm l là: lửa, lứa, lặn

3. Tập đọc

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 10: Chữ cái ê, l

4. Tập viết

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 10: Chữ cái ê, l

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng