[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 11 Chữ cái b, bễ

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 11: Chữ cái b, bễ

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của một chú bê
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh bác thợ rèn đang dùng cái bễ để thụt không khí vào lò cho lửa cháy

2. Tiếng nào có âm b?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 11: Chữ cái b, bễ

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: con bò      Hình 2: nhành lá    Hình 3: cái bàn

Hình 4: búp bê   Hình 5: quả bóng    Hình 6: bánh trung thu

=> Như vậy, những tiếng có âm b là: bò, bàn, búp bê, bóng, bánh

3. Tiếng nào có thanh ngã?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 11: Chữ cái b, bễ

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: bé tập vẽ    Hình 2: đôi đũa    Hình 3: con chim

Hình 4: cốc sữa      Hình 5: học võ    Hình 6: quả nhãn

=> Như vậy, những tiếng có thanh ngã là: vẽ, đũa, sữa, võ và nhãn.

4. Tập đọc

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 11: Chữ cái b, bễ

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng