[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 8 Chồn con đi học

1. Nghe kể chuyện

Hướng dẫn:

Có một chú chồn con đã tới tuổi đi học, nhưng chú ta chỉ thích rong chơi không chịu đến trường. Chồn rủ nhím đi chơi thì nhím từ chối vì phải đi học. Các bạn thỏ, sóc, rùa cũng chẳng đi chơi với Chồn vì ai cũng bận tới trường. Thế là Chồn đành phải đi chơi một mình.

Mải mê chạy theo đàn bướm, chồn ta càng lúc càng đi sâu vào rừng. Trời sắp tối, chồn muốn về nhà nhưng không tìm được đường ra. Trong rừng có bảng chỉ dẫn đường nhưng chồn không biết chữ. Nó vừa sợ, vừa hối hận vì đã không chịu đi học.

Giữa lúc ấy, bác sư tử đi làm về, thấy chồn sắp khóc, bác Sư tử hỏi:

- Cháu không đọc được bảng chỉ dẫn phải không? Ta sẽ đưa cháu về nhà.

Sau lần ấy, chồn con rất chăm đi học.

2. Trả lời câu hỏi:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 8: Chồn con đi học

Hướng dẫn:

  • Vì sao chồn con không tới trường? - Chồn con không đi học vì chú ta chỉ thích rong chơi.
  • Vì sao các bạn không ai đi chơi với chồn con? - Các bạn không ai chơi với chồn vì các bạn ai cũng bận tới trường đi học.
  • Chồn con bị lạc trong rừng, vì sao? - Vì mải mê chạy theo đàn bướm mà chồn con chạy lạc vào rừng
  • Vì sao chồn con không tìm được đường về? - Chồn con không tìm thấy đường về vì chồn không biết chữ nên không đọc được bảng chỉ dẫn.
  • Ai đã đưa chồn con về nhà? -  Bác Sư tử là người đã đưa chồn con về nhà
  • Sau chuyện đó, chồn con thay đổi thế nào? - Sau chuyện đó, chồn con rất chăm chỉ đi học.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng