[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 42 Êm, êp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 42: Êm, êp

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh vào ban đêm
  • Bức ảnh thứ hai là một bếp lửa đang cháy

2. Hái quả trên cây, xếp vào hai rổ cho đúng:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 42: Êm, êp

Hướng dẫn:

Ta tiến hành sắp xếp vào hai rổ như sau:

  • Rổ có âm êm gồm các tiếng: nếm, nệm, đếm, mềm
  • Rổ có âm êp gồm các tiếng: xếp, nếp.

3. Tập đọc: Lúa nếp, lúa tẻ

Lúa tẻ cho là nó thua kém lúa nếp vì trẻ em chỉ thích đồ nếp. Đêm đó, nghe lúa tẻ thổ lộ, lúa nếp đáp:

- Chị nhầm. Lúa tẻ làm vua cả năm. Đồ nếp chỉ là bữa phụ.

? Mỗi món dưới đây được làm từ loại gạo nào (hình trang 77 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 42: Êm, êp

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng