[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 43 Im, ip

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 43: Im, ip

Hướng dẫn:

Quan sát bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh trên là một chú chim bìm bịp

2. Tiếng nào có vần im? Tiếng nào có vần ip?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 43: Im, ip

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm im là:  nhím, tím, kìm, chim
  • Tiếng có âm ip là: kịp, nhíp

3. Tập đọc: Sẻ và cò

Sẻ gặp cò ở hồ. Sẻ chê mỏ cò thô. Cò chả đáp gì.

Sẻ rủ cò qua bờ kia. Gặp gió to, sẻ chìm nghỉm. Cò kịp thò mỏ gắp sẻ, đưa sẻ qua hồ.

Từ đó, sẻ chả dám chê cò.

Theo truyện cổ Ấn Độ

? Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện (hình trang 79 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 43: Im, ip

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng