[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 41 Em, ep

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 41: Em, ep

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình 2 cây kem, một cây kem que và một cây kem ốc quế
  • Bức ảnh thứ hai là một đôi dép

2. Tìm tiếng có vần em, tiếng có vần ep?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 41: Em, ep

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm em là:  tem, xem, rèm
  • Tiếng có âm ep là: phép, chép, hẹp

3. Tập đọc: Thi vẽ

Cá chép và gà nhép thi vẽ.

Cá chép vẽ nó làm vua. Gà nhép vẽ gà mẹ chăm lũ gà con.

Cô cò, chú trắm chấm thi. Họ cho là gà nhép vẽ vừa đẹp vừa có ý nghĩa.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 41: Em, ep

? 1. Em đoán xem ai sẽ là người thắng cuộc thi

   2. Vì sao em nghĩ đó là bạn đó thắng

Hướng dẫn:

1. Theo em, người chiến thắng cuộc thi sẽ là gà nhép

2. Em nghĩ bạn gà nhép thắng vì tranh bạn ấy vẽ vừa đẹp là vừa ý nghĩa.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng