[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 28 Chữ t, th

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 28: Chữ t, th

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh một con chim đang xây tổ
  • Bức ảnh thứ hai là hình của một chú thỏ, có bộ lông trắng tinh.

2. Tiếng nào có âm t? Tiếng nào có âm th?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 28: Chữ t, th

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm t là: tô, ti, tạ
  • Tiếng có âm th là: thả, thợ, thị

3. Tập đọc: Lỡ tí ti mà

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 28: Chữ t, th

Ghép đúng (hình trang 53 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 28: Chữ t, th


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng