[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 27 Ôn tập

1. Tập đọc: Ở nhà bà

Bi có bà ở quê. Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. 

Xa nhà, Bi nhớ bố mẹ. Giá bà ra phố ở nhà Bi, Bi đỡ nhớ bà, nhớ bố mẹ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 27: Ôn tập

2. Em chọn từ nào ng hay ngh?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 27: Ôn tập

Hướng dẫn:

  • Bức tranh 1: ngó
  • Bước tranh 2: ng
  • Bước tranh 3: ngh
  • Bức tranh 4: ngã
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng