[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 29 Chữ tr, ch

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 29: Chữ tr, ch

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh một khóm tre bên bờ sông
  • Bức ảnh thứ hai là hình một chú chó

2. Tiếng nào có âm tr? Tiếng nào có âm ch?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 29: Chữ tr, ch

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm tr là: trà, trê, trĩ
  • Tiếng có âm ch là: chõ, chị, chỉ

3. Tập đọc: Đi nhà trẻ

Chị Trà cho bé Chi đi nhà trẻ. Qua chợ, chị chỉ cho bé cá trê, cá mè... Ở nhà trẻ, Chi nhớ mẹ. Chị Trà dỗ: "Bé nhè thì cô chê đó". Bé nghe chị.

Ghép hình với chữ (hình trang 55 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 29: Chữ tr, ch

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng