[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 47 om, op

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 47: om, op

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con đom đóm
  • Bức ảnh thứ hai là các bạn học sinh đang họp tổ

2. Tiếng nào có vần om? Tiếng nào có vần op?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 47: om, op

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần om là: khóm, chỏm, lom khom, xóm, gom
  • Tiếng có âm op là: cọp, góp

3. Tập đọc: Lừa và ngựa

Lừa và ngựa đi xa. Lừa còm nhom mà chở lắm đồ quá. Lừa nhờ ngựa chở đỡ. Ngựa chả nghe.

Vì cố quá, lừa ngã ra bờ cỏ, thở hí hóp.

Thế là bà chủ xếp đồ từ lừa qua ngựa

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 47: om, op

? Nói tiếp

a. Lừa nhờ ngựa chở đỡ đồ, ngựa..........

b. Lừa ngã, thở hí hóp, thế là..................

Hướng dẫn:

a. Lừa nhờ ngựa chở đỡ đồ, ngựa chả nghe

b. Lừa ngã, thở hí hóp, thế là bà chủ xếp đồ từ lừa qua ngựa

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng