[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 46 iêm, yêm, iêp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 46: iêm, yêm, iêp

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là những que diêm
  • Bức ảnh thứ hai là cái yếm cho em bé
  • Bức ảnh thứ ba là tấm thiếp

2. Tiếng nào có vần iêm? Tiếng nào có vần iêp?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 46: iêm, yêm, iêp

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần iêm là:  xiêm, kiếm, liềm, tiêm
  • Tiếng có âm iêp là: liếp, diếp

3. Tập đọc: Gà nhí nằm mơ

Trưa hè, gà nhí nằm mơ bị quạ cắp đi.

Gà nhí sợ quá. Nó "chiêm chiếp" ầm ĩ

Gà mẹ khe khẽ ru. Mẹ ru êm quá. Gà nhí ngủ thiếp đi.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 46: iêm, yêm, iêp

? Ý nào đúng?

a. Gà Nhí bị quạ cắp đi.

b. Gà Nhí nằm mơ bị quạ cắp đi

Hướng dẫn:

Dựa vào câu chuyện ta thấy, đáp án đúng là: b. Gà Nhí nằm mơ bị quạ cắp đi

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng