[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 48 ôm, ôp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 48: ôm, ôp

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con tôm
  • Bức ảnh thứ hai là một hộp sữa

2. Tiếng nào có vần ôm? Tiếng nào có vần ôp?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 48: ôm, ôp

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần ôm là: cốm, đốm, chôm chôm, gốm
  • Tiếng có âm op là: lốp, tốp

3. Tập đọc: Chậm..... như thỏ

Chó thì mổ mổ

Gà thì liếm la

Dữ như quả na

Nhu mì gã cọp

Cò thì phốp pháp

Bò thì ốm o

Cá thì la to

Im như trẻ nhỏ

Chậm như cô thỏ

Lẹ như cụ rùa

Phỏng theo vè nói ngược

? Em hãy nói lại cho đúng thực tế (hình trang 87 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 48: ôm, ôp

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng