[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 35 Chữ hoa

1. Tìm từ hoa trong câu

Dì Tư là y tá

Hướng dẫn:

Trong câu trên, chữ hoa là:

  • Dì (chữ cái đầu câu)
  • Tư (tên riêng)

2. Ghi nhớ:

  • Chữ đứng đầu tên bài, đứng đầu câu phải viết hoa.
  • Tên riêng phải viết hoa

3. Tập đọc: Chia quà

Má ở thị xã về. Má có quà cho cả nhà. Bà có nho. Ba có trà. Hà có mía. Bé Lê có sữa.

Ơ, quà của má là gì nhỉ?

À, má đã có bé Lê, có Hà là quà quý.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 35: Chữ hoa

4. Tìm trong bài đọc

  • Những chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu
  • Những chữ hoa ghi tên riêng

Hướng dẫn:

  • Những chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu là: Chia, Má, Bà, Ba, Bé, Ơ, À.
  • Những chữ hoa ghi tên riêng là: Hà, Lê.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng