[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 14 Hai chú gà con

1. Nghe kể chuyện

Hướng dẫn:

Hai anh em gà con ra vườn kiếm ăn. Cả hai cùng thấy trong một hốc đất nhỏ có một con gì đó trông giống như một con giun to. Đang đói bụng, cả hai chú gà cùng lao vào vồ mồi. Nhưng con giun đột ngột biến mất. Gà anh nghi ngờ gà em đã chén con giun, còn gà em thì lại nghi ngờ gà anh đã chén con giun. Thế là hai anh em lại cãi nhau. 

Bỗng con giun lại xuất hiện. Hai anh em lại lao vào bắt nhưng con giun lại biến mất. Chợt một chú chuột vọt ra từ cái hốc gần đó. Chuột ta cười to:

- Đó đâu phải là con giun mà là cái đuôi của ta. Hai anh em người thật ngốc.

Hai chú gà ngơ ngác nhìn nhau. Chúng rất ân hận và xấu hổ. Chỉ vì hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên chúng đã tranh nhau một cái đuôi chuột.

2. Trả lời câu hỏi

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 14: Hai chú gà con

Hướng dẫn:

  • Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy gì? - Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy trong một hốc đất nhỏ có một con gì đó trông giống như một con giun to
  • Đang đói bụng, hai chú gà làm gì? - Đang đói bụng, hai chú gà cùng lao vào vồ mồi.
  • Vì sao hai anh em gà cãi nhau? - Hai anh em gà cãi nhau vì người anh nghĩ người em đã chén con mồi, còn người em lại nghĩ người anh chén con mồi.
  • Khi lại thấy con mồi, anh em gà làm gì? - Khi lại thấy con mồi hai anh em lại lao vào bắt nhưng con giun lại biến mất
  • Chuột xuất hiện và nói điều gì? - Chuột xuất hiện và nói: Đó đâu phải là con giun mà là cái đuôi của ta. Hai anh em người thật ngốc
  • Vì sao hai anh em gà ân hận, xấu hổ? - Hai anh em gà ân hận và xấu hổ vì hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên chúng đã tranh nhau một cái đuôi chuột.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng