[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 13 Chữ i, ia

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 13: i, ia

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của những viên bi tròn có nhiều màu sắc khác nhau
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh của những tấm bia đặt trên lưng rùa

2. Tiếng nào có âm i? Tiếng nào có âm ia?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 13: i, ia

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh ta thấy:

Hình 1: quả bí      Hình 2: cái ví    Hình 3: cuộn chỉ

Hình 4: khúc mía   Hình 5: cái đĩa   Hình 6: con khỉ

Như vậy:

  • Những tiếng có âm i là: bí, ví, chỉ, khỉ
  • Những tiếng có âm ia là: mía, đĩa

3. Bé tập đọc

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 13: i, ia

4. Tập viết

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 13: i, ia

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng