[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 12 Chữ cái g, h

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 12: Chữ cái g, h

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của một đoàn tau đang tiến vào ga đỗ
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh một góc chụp ở Hồ Gươm, Hà Nội

2. Tiếng nào có âm g? Tiếng nào có âm h?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 12: Chữ cái g, h

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: con hổ      Hình 2: con gấu    Hình 3: bông hoa

Hình 4: cây hành   Hình 5: củ gừng    Hình 6: con gà

Như vậy:

  • Những tiếng có âm h là: hổ, hoa, hành
  • Những tiếng có âm g là: gấu, gừng, gà

3. Tập đọc

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 12: Chữ cái g, h

4. Tập viết

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 12: Chữ cái g, h

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng