[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 30 Chữ u ư

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 30: Chữ u ư

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc tủ đựng quần áo
  • Bức ảnh thứ hai là một con sư tử

2. Tiếng nào có âm u? Tiếng nào có âm ư?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 30: Chữ u ư

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm u là:  đu đủ, thu, củ, cú
  • Tiếng có âm ư là: từ, thư, cử

3. Tập đọc: Chó xù

Chó xù lừ lừ đi ra ngõ. Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá. Sư tử đi qua. Nó ngó chó xù:

- Mi mà sư tử à?

Chó xù sợ quá:

- Dạ... chỉ là chó xù ạ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 30: Chữ u ư

? Ý nào đúng:

a. Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử

b. Sư tử ngỡ chó xù là sư tử.

Hướng dẫn:

Căn cứ vào câu: "Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá" ta chọn đáp án đúng là:

a. Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng