[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 49 ơm, ơp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 49: ơm, ơp

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một bát cơm
  • Bức ảnh thứ hai là tia chớp

2. Tiếng nào có vần ơm? Tiếng nào có vần ơp?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 49: ơm, ơp

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần ơm là: bơm, bờm, nơm
  • Tiếng có âm ơp là: lớp, đớp, lợp

3. Tập đọc: Ví dụ

Chị Thơm ra đề: "Cặp của Bi có 3 quả cam...."

Bi đáp:

- Em chả đem cam ra lớp.

- Chị ví dụ mà.... Chị tiếp nhé: Bi cho em Bốp 1 quả....

- Chị nhầm ạ. Em Bốp chỉ bú ti mẹ.

- Thì chị ví dụ mà....

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 49: ơm, ơp

? Ghép đúng (hình trang 89 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 49: ơm, ơp

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng