[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 16 Chữ gh

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 16: Chữ gh

Hướng dẫn:

Quan sát bức ảnh các bạn thấy gì?

Bức ảnh trên là một chiếc ghế ngồi được làm bằng gỗ.

2. Tiếng nào có chữ g? Tiếng nào có chữ gh?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 16: Chữ gh

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh ta thấy:

Hình 1: gà gô      Hình 2: ghi    Hình 3: gõ

Hình 4: gỗ   Hình 5: ghẹ   Hình 6: gỡ cá

Như vậy:

  • Những tiếng có âm g là: gà gô, gõ, gỗ
  • Những tiếng có âm ia là: ghi, ghẹ

3. Ghi nhớ:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 16: Chữ gh

4. Tập đọc:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 16: Chữ gh


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng