[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 17 Chữ gi, k

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 17: Chữ gi, k

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của cây giá đỗ (những hạt đỗ được ủ và nảy mầm thành cây giá đỗ)
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh của một chú kì đà

2. Tiếng nào có chữ gi? Tiếng nào có chữ k?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 17: Chữ gi, k

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh trên cùng với các tiếng đi kèm phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có chữ gi là: giẻ, giò, giỏ
  • Tiếng có chữ k là: kể, kẻ, kè

3. Ghi nhớ:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 17: Chữ gi, k

4. Tập đọc: Bé kể

Bà bế bé Lê. Bé bi bô: "Dì....giò....". Đó là bé kể: Dì Kế giã giò.

Cỗ có giò, có gà, có cả giá đỗ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 17: Chữ gi, k

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng