[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 15 Ôn tập

1. Ghép các âm đã học thành tiếng (bảng trang 31 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 15: Ôn tập

2. Tập đọc:

        Bể cá

Ba Hà để bể cá ở hè. 

Bể có cá, có co, le le.

Cò ở bể cá là cò đá.

Le le là le le gỗ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 15: Ôn tập

3. Tìm từ ứng với hình (hình trang 31 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 15: Ôn tập

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng