[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 18 Chữ kh, m

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 18: Chữ kh, m

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của những quả khế
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh của những quả me

2. Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 18: Chữ kh, m

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh cùng với nghĩa đi kèm phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm kh là: khe, kho, khỉ
  • Tiếng có âm m là: mẹ, mỏ, mè

3. Tập đọc: Đố bé

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 18: Chữ kh, m

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng