[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 19 Chữ n, nh

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 19: Chữ n, nh

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp mắt
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh của một chùm nho màu tím

2. Tiếng nào có âm n? Tiếng nào có âm nh?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 19: Chữ n, nh

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh cùng với nghĩa đi kèm phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm n là: na, nô, nỏ
  • Tiếng có âm nh là: nhà, nhổ, nhị

3. Tập đọc: Nhà cô Nhã

Nhà cô Nhã ở bờ hồ. Hồ nhỏ, nhà nho nhỏ. Hồ có cá mè, ba ba. Nhà có na, nho khế.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 19: Chữ n, nh

Nói tiếp: 

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 19: Chữ n, nh

Hướng dẫn:

  • a. Hồ có cá mè, ba ba
  • b. Nhà có na, nho, khế
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng