[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 23 Chữ p, ph

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 23: Chữ p, ph

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc đàn pi a nô rất đẹp mắt
  • Bức ảnh thứ hai là bức tranh vẽ một khu phố cổ

2. Tiếng nào có âm p? Tiếng nào có âm ph?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 23: Chữ p, ph

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh cùng với nghĩa đi kèm phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm p là: pa
  • Tiếng có âm ph là: phà, phở, phi, phê.

3. Tập đọc: Nhà dì

Nhà dì Nga có pi a nô.

Cả nhà Bi đi phố, ghé nhà dì, nghe pi a nô.

Dì Nga pha cà phê. Bố mẹ có cà phê. Bi có phở. Bé Li có na.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 23: Chữ p, ph

Ghép đúng? (hình trang 45 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 23: Chữ p, ph

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng