[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 25 Chữ s, x

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 25: Chữ s, x

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh một chú chim sẻ
  • Bức ảnh thứ hai là hình của một chiếc xe ca

2. Tiếng nào có âm s? Tiếng nào có âm x?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 25: Chữ s, x

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm s là: sổ, si
  • Tiếng có âm x là: xô, xẻ

3. Tập đọc: Lỡ tí ti mà

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 25: Chữ s, x

Ghép hình với chữ (hình trang 53 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 25: Chữ s, x

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng