[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 22 Chữ ng, ngh

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 22: Chữ ng, ngh

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của một chiếc ngà voi màu trắng
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh của một chú nghé (con trâu lớn đẻ ra con nghé)

2. Tiếng nào có chữ ng? Tiếng nào có chữ ngh?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 22: Chữ ng, ngh

Hướng dẫn:

Quan sát các hình ảnh cùng với nghĩa đi kèm phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm ng là: ngô, ngõ, ngã
  • Tiếng có âm ngh là: nghệ, nghỉ

3. Ghi nhớ:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 22: Chữ ng, ngh

4. Tập đọc: Bi nghỉ hè

Bi nghỉ hè, Bi ở nhà bà.

Nhà bà có gà, có nghé. Ổ gà be bé. Gà có ngô. Nhà nghé nho nhỏ. Nghé có cỏ, có mía.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 22: Chữ ng, ngh

Ghép đúng? (hình trang 43 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 22: Chữ ng, ngh

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng