[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 52 um, up

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 52: um, up

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc chum đựng nước
  • Bức ảnh thứ hai là con búp bê

2. Tiếng nào có vần um? Tiếng nào có vần up?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 52: um, up

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần um là: chùm, hùm, mũm
  • Tiếng có vần up là: cúp, giúp, búp.

3. Tập đọc: Bà và Hà

Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ.

Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim, bà tủm tỉm: "Hà của bà ngộ quá!".

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 52: um, up

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 52: um, up


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng