[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 56 Kể chuyện sói và sóc

1. Nghe kể chuyện

Hướng dẫn:

Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Sói đang ngủ. Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:

- Xin ông thả cháu ra.

Sói trả lời:

- Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao.

Sóc nói:

- Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá.

Sói thả Sóc ra, thế là Sóc tót lên cây và nói chõ xuống:

- Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.

2. Trả lời câu hỏi:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 56: Kể chuyện sói và sóc

Hướng dẫn:

1 - Sóc đang chuyền cành vui chơi nhưng chẳng may bị hụt chân nên Sóc đã rơi xuống trúng đầu một con Sói đang nằm ngủ dưới gốc cây.

2 - Sói định ăn thịt sóc nhưng sóc đã vàn nài "xin ông thả cháu ra".

3 - Sói hỏi sóc: Vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao?

     Sóc nói: Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá.

4. Ở trên cây, sóc đã trả lời sói rằng: Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng