[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 24 Chữ qu, r

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 24: Chữ qu, r

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình của một quả lê
  • Bức ảnh thứ hai là hình của một rổ cá

2. Tiếng nào có âm qu? Tiếng nào có âm r?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 24: Chữ qu, r

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo phía dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm qu là: quả, quế, quạ
  • Tiếng có âm r là: rá, rễ, ri

3. Tập đọc: Qùa quê

Quế có bà ở quê. Khi bà ra phố, cả nhà có quà. Qùa là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả. Có khi là cô gà ri

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 24: Chữ qu, r

Bà cho nhà Quế quà gì?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 24: Chữ qu, r

Hướng dẫn:

Khi bà ra phố, bà cho nhà Quế quà là:

  • Rổ khế
  • Rổ mơ
  • Cá rô
  • Cá quả
  • Hoặc cô gà ri
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng