[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 7 Chữ cái đ, e

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 7: Chữ cái đ, e

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức tranh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh trên là một chiếc đe. Chiếc đe là một công cụ cơ bản của các bác thợ làm kim loại.

2. Tiếng nào có âm đ?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 7: Chữ cái đ, e

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: cái đèn      Hình 2: đậu hà lan    Hình 3: con vịt

Hình 4: hòn đá   Hình 5: bình hoa  Hình 6: cây đàn

=> Như vậy, những tiếng có âm đ là: đèn, đậu, đá và đàn

3. Tiếng nào có âm e?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 7: Chữ cái đ, e

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: con ve      Hình 2: quả me    Hình 3: xe đạp

Hình 4: chim sẻ    Hình 5: quả dứa   Hình 6: cây tre

=> Như vậy, những tiếng có âm e là: ve, me, xe, sẻ và tre

4. Tập đọc

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 7: Chữ cái đ, e

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng