[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 5 Cỏ, cọ

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 5 bài: Cỏ, cọ

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức tranh các bạn thấy gì?

  • Hình 1: cây cỏ
  • Hình 2: cây cọ

2. Đố em: Tiếng nào có thanh hỏi?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 5 bài: Cỏ, cọ

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy có các con vật và đồ vật như sau:

Hình 1: con hổ       Hình 2: Cái mỏ     Hình 3: Con thỏ

Hình 4: Cái bảng   Hình 5: Cái võng   Hình 6: con bò

Như vậy, những tiếng có thanh hỏi là: hổ, mỏ, thỏ, bảng.

3. Tìm tiếng có thanh nặng?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 5 bài: Cỏ, cọ

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy có các con vật, đồ vật, loại quả như sau:

Hình 1: con ngựa       Hình 2: con chuột     Hình 3: con vẹt

Hình 4: cái quạt         Hình 5: quả chuối      Hình 6: con vịt

4. Tập đọc:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 5 bài: Cỏ, cọ


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng