[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 6 Chữ cái ơ, d

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 6: Chữ cái ơ, d

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức tranh các bạn thấy gì?

  • Hình 1: lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc
  • Hình 2: một chiếc túi làm bằng da

2. Tiếng nào có âm ơ?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 6: Chữ cái ơ, d

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: cái nơ      Hình 2: chợ    Hình 3: cái rổ

Hình 4: bát phở   Hình 5: quả mơ   Hình 6: xe máy

=> Như vậy, những tiếng có âm ơ là: nơ, chợ, phở và mơ

3. Tìm tiếng có âm d?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 6: Chữ cái ơ, d

Hướng dẫn:

Quan sát tranh ta thấy:

Hình 1: con dê     Hình 2: con dế    Hình 3: con khỉ

Hình 4: quả dâu   Hình 5: quả dừa   Hình 6: quả táo

=> Như vậy, những tiếng có âm d là: dê, dế, dâu, dừa

4. Tập đọc

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 6: Chữ cái ơ, d

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng