[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 4 Chữ cái o, ô

1. Làm quen

 [Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 4: Chữ cái o, ô

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức tranh các bạn thấy gì?

  • Hình 1: các bạn nhỏ đang chia làm hai đội để chơi trò kéo co
  • Hình 2: Cô giáo mặc áo dài đang đứng trên bục giảng dạy học

2. Vừa nói tiếng có âm o vừa vỗ tay

 [Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 4: Chữ cái o, ô

Hướng dẫn: 

Quan sát tranh ta thấy có:

Hình 1: con cò      Hình 2: con thỏ      Hình 3: con dê

Hình 4: quả nho    Hình 5: cái mỏ      Hình 6: con gà

Như vậy, chúng ta vừa nói vừa vỗ tay các từ: cò, thỏ, nho, mỏ.

3. Tìm tiếng có âm ô

 [Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 4: Chữ cái o, ô

Hướng dẫn:

Quan sát hình chúng ta thấy có các đồ vật và con vật là:

Hình 1: con hổ      Hình 2: Tổ chim        Hình 3: cái rổ

Hình 4: con dế     Hình 5: Hồ nước       Hình 6: cái xô

Như vậy, những tiếng có âm ô là: hổ, tổ, rổ, hồ và xô.

4. Tìm chữ o, chữ ô? (hình trang 13 sgk)

Hướng dẫn:

 [Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 4: Chữ cái o, ô

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng