skkn một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường THPT

 

📚 Tên tài liệu: skkn một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường THPT
📚 Số trang: 33
📚 Định dạng: Word
📚 Nội dung chính:
Việc vi phạm pháp luật của học sinh THPT để lại nhiều hậu quả đáng buồn. Nhiều em khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều em phải dừng lại con đường học tập, nhiều em bỏ nhà ra đi, nhiều em bị mất đi cơ hội phát triển trong cuộc sống, nhiều em bị thương tật, nhiều gia đình chia ly... Đặc biệt ngoài thiệt hại về vật chất thì những thiệt hại về tinh thần là điều chúng ta không thể đongđếm được. Như vậy, việc vi phạm pháp luật của học sinh THPT đã trở thành vấn đề bức thiết của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
.📚 Link tải miễn phí: Download
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng