Bài tập toán lớp 1 bản word

 

📚 Tên tài liệu: Bài tập toán lớp 1 bản word
📚 Số trang: 16
📚 Định dạng: Word
📚 Nội dung chính:
Tài liệu tổng hợp bài tập toán lớp 1: các phép tính cộng, trừ, số liền trước, số liền sau,... là tài liệu giúp học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài tập môn toán.
Phụ huynh có thể cho trẻ làm trực tiếp trên máy tính hoặc in ra giấy cho con làm.
.📚 Link tải miễn phí: Download
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng