Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 theo chuyên đề - Đại Lợi

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 theo chuyên đề - Đại Lợi
📚 Tác giả: ST - Đại Lợi
📚 Pages: ...
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Theo Chuyên Đề là sách tham khảo học tiếng anh cho học sinh lớp 4 để các em nâng cao trình độ học tiếng anh, bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho học sinh giỏi.
Cuốn sách được chia thành 3 phần:
Phần một: bao gồm phần ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức.
Phần hai: bao gồm các bộ đề thi dành cho học sinh giỏi.
Phần ba: bao gồm các lời giải chi tiết cho phần bài tập củng cố và cho cá bộ đề thi học sinh giỏi.
Mời các bạn tải tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 theo chuyên đề - Đại Lợi.
Link tải:
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1Wj2q66O6kniwVpIvO0jIwMH3oDHk-bil/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng