Big 4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh Lớp 8 (full ebook + audio)

Big 4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Nghe – Nói – Đọc – Viết (Cơ Bản và Nâng Cao) Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1, tập 2 viết theo chuẩn khung chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giúp các em học sinh lớp 8 củng cố và phát triển toàn diện các kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh.
Link tải:
📚 Ebook tập 1: Download here
📚 Ebook tập 2: Download here 
📚 Audio tập 1: Download here 
📚 Audio tập 2: Download here 
    Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"
    Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
    Previous Post Next Post

    Giáo trình đại học-Cao đẳng