Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 theo chuyên đề - Đại Lợi

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 theo chuyên đề - Đại Lợi
📚 Tác giả: ST - Đại Lợi
📚 Pages: ...
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Theo Chuyên Đề là sách tham khảo học tiếng anh cho học sinh lớp 6 để các em nâng cao trình độ học tiếng anh, bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho học sinh giỏi.
Cuốn sách được chia thành 2 phần:
Phần một: bao gồm phần ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức.
Phần hai: bao gồm các bộ đề thi dành cho học sinh giỏi.
Mời các bạn tải tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 theo chuyên đề - Đại Lợi.
Link tải:
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1o3fNzlq54lcHXA0OIE7uTKFteajViUMF/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng