[FREE] Xây dựng chương trình giáo dục thể chất học phần tự chọn, ngoại khóa cho sinh viên Đại học Quy nhơn

Tên luận án: “Xây dựng chương trình giáo dục thể chất học phần tự chọn, ngoại khóa cho sinh viên Đại học Quy nhơn”
Tên chuyên nghành: Giáo dục thể chất. Mã số: 62140103
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hùng
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS LÊ THIẾT CAN
2. PGS. TS NGUYỄN ĐĂNG CHIÊU
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác Giáo dục thể chất trường học. Đánh giá được thực trạng công tác giáo dục thể chất sinh viên trong trường Đại học Quy Nhơn về các mặt: thực trạng chương trình giáo dục thể chất nội, ngoại khoá và hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao, thực trạng thể chất học sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể chất của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.
2. Luận án đã xác định đổi mới được mô hình xây dựng chương trình giáo dục thể chất nội, ngoại khóa với 2 nội dung: Học phần tự chọn nội khóa, ngoại khóa câu lạc bộ thể dục thể thao: học phần thể thao tự chọn 9 môn: (Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng ném, bóng bàn và võ thuật (cổ truyền Việt nam, Karatedo, Taekwondo), xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên(06 CLB): Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và Võ cổ truyền Việt Nam, và phân bổ tập luyện 60 tiết tương ứng 2 học kỳ, để ứng dụng trong giờ học thể thao tự chọn nội khóa, ngoại khóa nhằm rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn.
3. Luận án đã tiến hành kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả nội dung giảng dạy nội, ngoại khóa trong thời gian 10 tháng. Kết quả kiểm nghiệm đã chứng minh với việc sử dụng 9 môn tự chọn trong học phần tự chọn nội khóa và 06 môn theo mô hình câu lạc bộ học ngoại khóa, đã đem lại hiệu quả cao đối với phát triển thể chất của sinh viên. Qua quá trình tổ chức thực nghiệm trong thực tiễn, kết quả kiểm chứng đã cho thấy tính hiệu quả đổi mới của chương trình giáo dục thể chất học phần tự chọn, ngoại khóa so với chương trình đào tạo cũ.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download             
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng