[FREE] Luận văn - Nghiên cứu đặc điểm chức năng sinh lý, tâm lý và tố chất thể lực của vận động viên đội tuyển Judo Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm chức năng sinh lý, tâm lý và tố chất thể lực của vận động viên đội tuyển Judo Thành phố Hồ Chí Minh”.
Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao.
Mã số: 62.14.01.04.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Lý Đại Nghĩa.
Khóa đào tạo: khóa 18 (niên khóa 2011-2015).
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS. Dương Nghiệp Chí.
2. GS.TS. Lê Nguyệt Nga
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Kết quả nghiên cứu của luận án đã chọn lựa được 19 tiêu chí (test) chức năng
sinh lý, 05 tiêu chí sinh hóa, 05 test tâm lý, 09 test đánh giá tố chất thể lực chuyên môn để nghiên cứu đặc điểm chức năng sinh lý, tâm lý và tố chất thể lực chuyên môn của VĐV tuyển Judo TP.HCM.
2. Kết quả nghiên cứu của luận án đã đánh giá khách quan và khoa học thực trạng về đặc điểm chức năng sinh lý, tâm lý và tố chất thể lực của VĐV đội tuyển Judo TP.HCM.
3. Từ những kết quả nghiên cứu thực trạng đặc điểm chức năng sinh lý, tâm lý và tố chất thể lực của VĐV đội tuyển Judo TP.HCM, tác giả luận án đã nghiên cứu xây dựng được 8 thang điểm đánh giá chức năng sinh lý, tâm lý và tố chất thể lực của VĐV Judo TP. HCM theo nhóm giới tính và hạng cân thi đấu.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download              
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng